Родной язык

Дата проведения Тема урока Ссылка Домашнее задание Обратная связь
07.05 Ц деп ун болгаш Цц деп ужуктер   Ужукту бижиир, а. 104-105 m.baranmaa2017@yandex.ru тел: 8 923 386 96 78
12.05 Щ деп ун болгаш Щщ деп ужуктер   Ужуктерни шын бижиир, а. 106-107, шулукту, тывызыктарны доктаадыр
14.05. Алфавит   а.108-110, алфавитти доктаадыр
18.05 Домак.   а. 112-114 номчуур, шулукту доктаадыр
19.05 Катаптаашкын.   а. 115-119. Куштар бижиир
21.05 Майнын 1-частын болгаш куш-ажылдын байырлалы. Майнын 9   Шулуктерни доктаадыр а. 122-124
25.05 Сос, слог   а. 125-131 номчуур бистин суурувус – слогтап бижиир
26.05 Ун, ужук   а. 132-134 дурумну, шулукту доктаадыр
28.05 Катаптаашкын. Ужуглелим, байырлыг!   Шулукту доктаадыр