Родной язык

Дата проведения Тема урока Ссылка  Домашнее задание Обратная связь
12.05.20 Ц деп ун        болгаш Ц,ц деп ужуктер. Ц ц деп ужукту бижиири   Арын 104-105 номчуур. Дужуруп бижилге Цирк ominchej@bk.ru 89232693358
13.05.20 Щ деп ун        болгаш Щ,щ деп ужуктер   Номчуур ар106-107. 107 бижиир ominchej@bk.ru 89232693358
18.05.20 Катаптаашкын.   Аянныг чемнен. Слогтап бижи. Ар108. Щёткалар – доктаадыр ар109 ominchej@bk.ru 89232693358
19.05.20 Алфавит   Алфавитти доктаадыр. Чараштыр бижиир ар110 ominchej@bk.ru 89232693358
20.05.20 Домак.   Чараш бижи. Арын112 Арын 115. Домактарны бижи.      Сактып ал ар119 ominchej@bk.ru 89232693358
25.05.20 Байлак Тыва. (1-ги кезээ) Байлак Тывам. (2-ги кезээ)   Аянныг номчулга. Номчулганы хынаар ominchej@bk.ru 89232693358
26.05.20 Ун. Ужук. Номну канчаар эдилээрил? Шын чуден унелиг.   Арын 134. Шулукту доктаат, бижи. ominchej@bk.ru 89232693358
27.05.20 Катаптаашкын. Бистин суурувус.  Ужуглелим, байырлыг!   Шулукту доктаат. Ар135 Арын 129 чараш бижи! ominchej@bk.ru 89232693358