Шагаа-биле!

Челлендж «Тыва хевим чоргааралым» от учащихся 9″а» класса
Md: Ак-оол Чочагай, Дойнур Доржу-Седен
Ph: Санчат-оол Даваа
Призываем активно участвовать в нашем челлендже!
Классный руководитель: Спилина Чараштаа Омаковна
Шагаага тураскааткан 1 А класска болуп эрткен класс шагы «Шагаа-биле!»
Челлендж «Тыва хевим чоргааралым»
Класс башкызы: Ондар Аюна Константиновна
Шагаага тураскааткан 1Б класска болуп эрткен класс шагы «Шагаа-биле! Курай-Курай!»
Челлендж «Тыва хевим чоргааралым»
Класс башкызы: Очур-оол Чечекмаа Олеговна
Самагалтайнын 1-ги школазынга болуп эрткен класс шагы «Шагаа-биле».

2 А класс, башкызы Баранмаа Мира Дадар-ооловна
Челлендж «Тыва хевим чоргааралым»
Шагаага тураскааткан 2Б класска болуп эрткен класс шагы «Шагаа-биле! Курай-Курай!»
Челлендж «Тыва хевим чоргааралым»
Класс башкызы: Минчей Олча Белек-ооловна
3 А класс моорей «Тыва хевим- чоргааралым «,
класс шагы «Шагаа-биле! Чылдар эргилдези»

Класс башкызы Дариймаа Алдынай Александровна
Тес-Хем кожуннун Самагалтай 1 школазынын 3 Б клазынын оореникчилери республика чергелиг «Тыва хевим чоргааралым» деп моорейинин кижикчилери

Класс башкызы: Шалык Аржаана Мергеновна
Шагаага тураскааткан 4 А класска болуп эрткен класс шагы «Шагаа-биле!»
Моорей «Тыва хевим чоргааралым»
Класс башкызы: Хунай-оол Станислава Вячеславовна